• Huyện Hóc Môn: Số 99/2 Lý Nam Đế, Huyện Hóc Môn, TP.HCM